Parodia religii

Pastafarianie (czyli wyznawcy Latającego Potwora Spagetti) to niby parodia religii i dlatego nie mogą zostać w Polsce zarejestrowani jako związek wyznaniowy. Szerzej na ten temat tutaj: artykuł

Podczas gdy sądowi nie przeszkadza, iż swobodnie funkcjonuje w Polsce parodia chrześcijaństwa, która nazywa się katolicyzm.

Zarówno doktryny Kościoła, jak i postępowanie hierarchów kościelnych jak i samych wyznawców parodiuje naukę Jezusa z Nazaretu.

Przykładów można podawać setki, lecz nie jest to tutaj moim celem.